Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy klientów Best Moments Ever że:


1. Administrator danych osobowych: Administratorem Waszych danych osobowych jest Best Moments Ever Dariusz Rogoziński NIP 7311676938 ul Jana Kochanowskiego 13/19 m.1. Pabianice.

2. Dane kontaktowe: Możecie skontaktować się ze mną pocztą tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres fotografia@bestmomentsever.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mojej stronie internetowej pod adresem https://bestmomentsever.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel. + 48 608605850

3. Sposoby przetwarzania: Wasz wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze mnie przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

a) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu zapewniam, że podmioty, z którymi współpracuję we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych.

b) umieszczenie fotografii w galerii online, o której mowa w umowie na realizację usługi fotograficznej,

c) przesyłanie umów, aneksów, faktur, albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

4.Cele i podstawy przetwarzania:

a) przede wszystkim Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przeze mnie usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

b) w przypadku wyrażenia zgody w § 7 umowy, Wasz wizerunek będzie przeze mnie przetwarzany w celu promocji mojej twórczości (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),

c) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, o której mowa w § 4 umowy, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

5.Odbiorcy danych osobowych: 

a) W przypadku gdy wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku w § 7 umowy, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę w § 7 umowy wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,

b) dostęp do Waszych danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem i składaniem  fotoksiążek/albumów.

6. Okres przechowywania danych osobowych: Wasze dane osobowe będę przechowywał przez okres świadczonej przeze mnie usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

7. Wasze uprawnienia jako podmioty, których dane przetwarzam posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl). 

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania o której mowa w umowie na realizację usługi fotograficznej,

b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji mojej twórczości jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu

10. POLITYKA COOKIES – Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tz. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości i funkcjonalności serwisu,

– dostosowania zawartości wg preferencji Czytelnia oraz optymalizacji

– prawidłowego wyświetlania zawartości

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

•„sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

•„stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

•„funkcjonalne” (funkcion cookies) pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

POŚREDNIMI ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY:

nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 e-mail: kontakt@nazwa.pl

Best Moments Ever

Dariusz Rogoziński