Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy klientów Best Moments Ever że:

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Waszych danych osobowych jest Best Moments Ever Dariusz Rogoziński NIP 7311676938 ul Jana Kochanowskiego 13/19 m.1. Pabianice.

2. Dane kontaktowe: Możecie skontaktować się ze mną pocztą tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres fotografia@bestmomentsever.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mojej stronie internetowej pod adresem http://bestmomentsever.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel. + 48 608605850

3. Sposoby przetwarzania: Wasz wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze mnie przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

 • przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu zapewniam, że podmioty, z którymi współpracuję we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych.
 • umieszczenie fotografii w galerii online, o której mowa w umowie na realizację usługi fotograficznej,
 • przesyłanie umów, aneksów, faktur, albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

4.Cele i podstawy przetwarzania:

 • przede wszystkim Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przeze mnie usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 • w przypadku wyrażenia zgody w § 7 umowy, Wasz wizerunek będzie przeze mnie przetwarzany w celu promocji mojej twórczości (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 • przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, o której mowa w § 4 umowy, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

5.Odbiorcy danych osobowych: 

 • W przypadku gdy wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku w § 7 umowy, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę w § 7 umowy wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,
 • dostęp do Waszych danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem i składaniem  fotoksiążek/albumów.

6. Okres przechowywania danych osobowych: Wasze dane osobowe będę przechowywał przez okres świadczonej przeze mnie usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

7. Wasze uprawnienia jako podmioty, których dane przetwarzam posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl). 

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania o której mowa w umowie na realizację usługi fotograficznej,
 • wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji mojej twórczości jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu

10. POLITYKA COOKIES - Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tz. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości i funkcjonalności serwisu,
 • dostosowania zawartości wg preferencji Czytelnia oraz optymalizacji
 • prawidłowego wyświetlania zawartości

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

• „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

• „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

• „funkcjonalne” (funkcion cookies) pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

POŚREDNIMI ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY:

nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 e-mail: kontakt@nazwa.pl

Best Moments Ever

Dariusz Rogoziński